Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Michaela Štálová

Ředitelka, M

Konzultační hodiny: Po 11:35–12:20

stalova@3zs.jicin.cz

Mgr. Radek Vokatý

Zástupce ředitelky, F, INF

Konzultační hodiny: Čt 8:40–9:25

vokaty@3zs.jicin.cz

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Hana Folprechtová

Speciální pedagog

Konzultační hodiny:  Čt 10:45–11:25

folprechtova@3zs.jicin.cz

Mgr. Jitka Hlawatschke 

Zástupce pro inkluzi a kariérové poradenství
Výchovný poradce

Konzultační hodiny: Čt 9:45–10:30

hlawatschke@3zs.jicin.cz

Mgr. Gabriela Paulusová

Zástupce pro školní poradenské pracoviště
Metodik prevence

Konzultační hodiny: St 10:40–11:25

paulusova@3zs.jicin.cz

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Alena Babáková

Třídní učitelka 1. B

Konzultační hodiny: Čt 11:30–12:15

babakova@3zs.jicin.cz

Mgr. Eva Dlouhá

Třídní učitelka 1. A

Konzultační hodiny: Út 11:30–12:15

dlouha@3zs.jicin.cz

Mgr. Hana Folprechtová

PP

Konzultační hodiny: Po 12:30–13:15

folprechtova@3zs.jicin.cz

Mgr. Adéla Fólová

AJ, NJ

Konzultační hodiny: Út 8:40–9:25

folova@3zs.jicin.cz

Mgr. Jana Grohová

Třídní učitelka 9. tř.
ČJ, D, AJ

Konzultační hodiny: Út 11:35–12:20

grohova@3zs.jicin.cz

Mgr. Renata Havrdová

Třídní učitelka 8. A
AJ, TV

Konzultační hodiny Pá 10:40–11:25

havrdova@3zs.jicin.cz

Mgr. Hana Holasová

Třídní učitelka 8. B

Z, NJ, RJ

Konzultační hodiny: Čt 9:45–10:30

holasova@3zs.jicin.cz

Mgr. Jitka Hlawatschke

Třídní učitelka 6. A

1. stupeň, PČ

Konzultační hodiny: Čt 9:45–10:30

hlawatschke@3zs.jicin.cz

Mgr. Zuzana Horynová

M, PČ

Konzultační hodiny: Čt 11:35–12:20

horynova@3zs.jicin.cz

Mgr. Martin Jodas

ICT koordinátor, INF, NJ

Konzultační hodiny: St 10:40–11:25

jodas@3zs.jicin.cz

Mgr. Lucie Lachmanová

TV, Z

Konzultační hodiny: Po 8:40–9:25

lachmanova@3zs.jicin.cz

Bc. Libor Macák

M, F

Konzultační hodiny: Čt 8:40–9:25

macak@3zs.jicin.cz

Anna Martinková

Třídní učitelka 2. A

Konzultační hodiny: Po 8:40–9:25

martinkova@3zs.jicin.cz

Mgr. Lucie Nazirovová 

Třídní učitelka 3. B

Konzultační hodiny: Út 9:45–10:30

nazirovova@3zs.jicin.cz

Veronika Nováková

Třídní učitelka 2. B

Konzultační hodiny: Út 8:40–9:25

novakova@3zs.jicin.cz

Mgr. Zlata Opicová

INF, OV, TV, web

Konzultační hodiny: Čt 10:40–11:25

opicova@3zs.jicin.cz

Mgr. Lenka Paličková

Třídní učitelka 5. A

ČJ, VV

Konzultační hodiny: Út 9:45–10:30

palickova@3zs.jicin.cz

Mgr. Gabriela Paulusová

Třídní učitelka 5. B

ČJ, D

Konzultační hodiny: St 10:40–11:25

paulusova@3zs.jicin.cz

Mgr. Hana Petrová

Třídní učitelka 7. tř.

AJ

Konzultační hodiny: St 9:45–10:30

petrova@3zs.jicin.cz

Mgr. Věra Ryglová 

Třídní učitelka 3. A

Konzultační hodiny: Čt 10:40–11:25

ryglova@3zs.jicin.cz

Mgr. Lada Smolíková

Třídní učitelka 6. B

CH, PŘ, AJ

Konzultační hodiny: Po 10:40–11:25

smolikova@3zs.jicin.cz

Mgr. Renata Smolíková

1. stupeň

Konzultační hodiny: Po 7:45–8:30

Mgr. Lenka Vinklerová

Třídní učitelka 4. tř.

Konzultační hodiny: Út 10:40–11:25

vinklerova@3zs.jicin.cz

Mgr. Petra Zelfelová

M, F

Konzultační hodiny: Čt 8:40–9:25

zelfelova@3zs.jicin.cz

Mgr. Karolína Palečková

1. stupeň

paleckova@3zs.jicin.cz

Asistenti pedagoga

Mgr. Dagmar Boháčková

Konzultační hodiny Čt 9:45–10:30

bohackova@3zs.jicin.cz

Gabriela Čeřovská

Konzultační hodiny:  10:40–11:25

cerovska@3zs.jicin.cz

Jaromíra Juricová

Konzultační hodiny: Čt 10:40–11:25

juricova@3zs.jicin.cz

Soňa Klamrtová

Konzultační hodiny: Út 11:35–12:20

klamrtova@3zs.jicin.cz

Iva Lohrová

Konzultační hodiny: Út 13:15–13:35

lohrova@3zs.jicin.cz 

Bc. David Tomášek

Konzultační hodiny: St 9:45–10:30

tomasek@3zs.jicin.cz

Daniela Zajícová

Konzultační hodiny: Pá 8:40–9:25

zajicova@3zs.jicin.cz

Školní asistent

Lucie Tvardošová

Konzultační hodinyPo 7:45–8:30 

tvardosova@3zs.jicin.cz

Vychovatelé školní družiny

Martina Jedličková

             Vedoucí vychovatelka

              2. oddělení

Soňa Svobodová 

             Vychovatelka

             3. oddělení

Jana Herbrychová

            Vychovatelka

              1. oddělení

Bc. David Tomášek

                Vychovatel

                 4. oddělení

V době konzultačních hodin je pracovník k zastižení na telefonu školy
+420 493 531 278

nebo v době distanční výuky na Bakalářích a MS Teams

Nepedagogičtí pracovníci

Karla Macáková

Účetní

macakova@3zs.jicin.cz

Dana Portyšová

Účetní

portysova@3zs.jicin.cz

Josef Vošvrda 

Školník

Monika Koudelková

Uklízečka

Dana Vrabcová

Uklízečka

Jana Zumrová

Uklízečka

Pracovnice školní jídelny

Mašková Eva

              Vedoucí školní jídelny

Baldová Monika

Bílková Dominika

Bímová Eliška

Čapková Jiřina

Čechová Jana

Hlozeková Jaernigová A.

Chalupniková Petra

Kubaliaková Alena

Papežová Ladislava

Varga Marina

Vinklářová Lucie