Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Michaela Štálová

Ředitelka, M

Konzultační hodiny: Po 11:35–12:20

stalova@3zs.jicin.cz

Mgr. Radek Vokatý

Zástupce ředitelky, F, INF

Konzultační hodiny: Čt 8:40–9:25

vokaty@3zs.jicin.cz

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Hana Folprechtová

Speciální pedagog

Konzultační hodiny:  Čt 10:45–11:25

folprechtova@3zs.jicin.cz

Mgr. Jitka Hlawatschke 

Zástupce pro inkluzi a kariérové poradenství
Výchovný poradce

Konzultační hodiny: Čt 9:45–10:30

hlawatschke@3zs.jicin.cz

Mgr. Gabriela Paulusová

Zástupce pro školní poradenské pracoviště
Metodik prevence

Konzultační hodiny: St 10:40–11:25

paulusova@3zs.jicin.cz

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Alena Babáková

Třídní učitelka 1. B

Konzultační hodiny: Čt 11:30–12:15

babakova@3zs.jicin.cz

Mgr. Eva Dlouhá

Třídní učitelka 1. A

Konzultační hodiny: Út 11:30–12:15

dlouha@3zs.jicin.cz

Mgr. Hana Folprechtová

PP

Konzultační hodiny: Po 8:40–9:25

folprechtova@3zs.jicin.cz

Mgr. Adéla Fólová

AJ, NJ

Konzultační hodiny: Út 8:40–9:25

folova@3zs.jicin.cz

Mgr. Jana Grohová

Třídní učitelka 9. tř.
ČJ, D, AJ

Konzultační hodiny: Út 11:35–12:20

grohova@3zs.jicin.cz

Mgr. Renata Havrdová

Třídní učitelka 8. A
AJ, TV

Konzultační hodiny Po 7:45–8:30

havrdova@3zs.jicin.cz

Mgr. Hana Holasová

Třídní učitelka 8. B

Z, NJ, RJ

Konzultační hodiny: Čt 9:45–10:30

holasova@3zs.jicin.cz

Mgr. Jitka Hlawatschke

Třídní učitelka 6. A

1. stupeň, PČ

Konzultační hodiny: Čt 9:45–10:30

hlawatschke@3zs.jicin.cz

Mgr. Zuzana Horynová

M, PČ

Konzultační hodiny: Čt 11:35–12:20

horynova@3zs.jicin.cz

Mgr. Martin Jodas

ICT koordinátor, INF, NJ

Konzultační hodiny: St 10:40–11:25

jodas@3zs.jicin.cz

Mgr. Lucie Lachmanová

TV, Z

Konzultační hodiny: Po 8:40–9:25

lachmanova@3zs.jicin.cz

Bc. Libor Macák

M, F

Konzultační hodiny: Čt 8:40–9:25

macak@3zs.jicin.cz

Anna Martinková

Třídní učitelka 2. A

Konzultační hodiny: Po 8:40–9:25

martinkova@3zs.jicin.cz

Mgr. Lucie Nazirovová 

Třídní učitelka 3. B

Konzultační hodiny: Út 9:45–10:30

nazirovova@3zs.jicin.cz

Veronika Nováková

Třídní učitelka 2. B

Konzultační hodiny: Út 8:40–9:25

novakova@3zs.jicin.cz

Mgr. Zlata Opicová

INF, OV, TV, web

Konzultační hodiny: Čt 10:40–11:25

opicova@3zs.jicin.cz

Mgr. Lenka Paličková

Třídní učitelka 5. A

ČJ, VV

Konzultační hodiny: Út 9:45–10:30

palickova@3zs.jicin.cz

Mgr. Gabriela Paulusová

Třídní učitelka 5. B

ČJ, D

Konzultační hodiny: St 10:40–11:25

paulusova@3zs.jicin.cz

Mgr. Hana Petrová

Třídní učitelka 7. tř.

AJ

Konzultační hodiny: St 9:45–10:30

petrova@3zs.jicin.cz

Mgr. Věra Ryglová 

Třídní učitelka 3. A

Konzultační hodiny: Čt 10:40–11:25

ryglova@3zs.jicin.cz

Mgr. Lada Smolíková

Třídní učitelka 6. B

CH, PŘ, AJ

Konzultační hodiny: Po 10:40–11:25

smolikova@3zs.jicin.cz

Mgr. Renata Smolíková

1. stupeň

Konzultační hodiny: Po 7:45–8:30

Mgr. Lenka Vinklerová

Třídní učitelka 4. tř.

Konzultační hodiny: Út 10:40–11:25

vinklerova@3zs.jicin.cz

Mgr. Petra Zelfelová

M, F

Konzultační hodiny: Čt 8:40–9:25

zelfelova@3zs.jicin.cz

Mgr. Renata Bilanská

PŘ, AJ, NJ

bilanska@3zs.jicin.cz

Mgr. Karolína Palečková

1. stupeň

paleckova@3zs.jicin.cz

Asistenti pedagoga

Mgr. Dagmar Boháčková

Konzultační hodiny St 10:40–11:25


Gabriela Čeřovská

Konzultační hodiny:  10:40–11:25

cerovska@3zs.jicin.cz

Jaromíra Juricová

Konzultační hodiny: Čt 10:40–11:25

juricova@3zs.jicin.cz

Soňa Klamrtová

Konzultační hodiny: Út 11:35–12:20

klamrtova@3zs.jicin.cz

Iva Lohrová

Konzultační hodiny: Út 13:15–13:35

lohrova@3zs.jicin.cz 

Bc. David Tomášek

Konzultační hodiny: St 9:45–10:30

tomasek@3zs.jicin.cz

Daniela Zajícová

Konzultační hodiny: Pá 8:40–9:25

zajicova@3zs.jicin.cz

Školní asistent

Lucie Tvardošová

Konzultační hodinyPo 7:45–8:30 

tvardosova@3zs.jicin.cz

V době konzultačních hodin je pracovník k zastižení na telefonu školy
+420 493 531 278

nebo v době distanční výuky na Bakalářích a MS Teams

Nepedagogičtí pracovníci

Karla Macáková

Účetní

macakova@3zs.jicin.cz

Dana Portyšová

Účetní

portysova@3zs.jicin.cz

Josef Vošvrda 

Školník

Monika Koudelková

Uklízečka

Dana Vrabcová

Uklízečka

Jana Zumrová

Uklízečka