ŠKOLNÍ JÍDELNA

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍOdhlášení obědů

Strávníci mají možnost oběd odhlásit do 12:30 na portálu STRAVA předešlého dne.

  • oběd na úterý lze změnit nejpozději v pondělí do 12:30
  • oběd na pondělí změnit nejpozději v pátek do 12:30
  • o prázdninách, ředitelském volnu a ve svátky lze oběd změnit nejpozději do 12:30 poslední stravný den, který předchází tomuto volnu

Ceny stravného

Do věkových kategorií jsou strávníci zařazeni na základě věku dosaženého v příslušném
školním roce.


Strávníci 7 - 10 let 

nedotovaný oběd: 75,- Kč

 33,- Kč

Strávníci 11 - 14 let

nedotovaný oběd: 77,- Kč

35,- Kč

Strávníci 15 a více let

nedotovaný oběd: 79,- Kč

37,- Kč


Inkaso se provádí do 15. dne v měsíci pro následný měsíc (např. pro září do 15. srpna).
Přeplatky se vracejí na účty strávníků koncem školního roku.

Platba složenkou je také možná. Složenku je možné vyzvednout čtyři pracovní dny
před začátkem měsíce, ve kterém bude stravování probíhat. Ústřižek zaplacené složenky je nutné předložit v okénku prodeje obědů před školní jídelnou nejpozději den před 1.dnem nového měsíce. Částka je vždy snížena o odhlášky z minulého měsíce.

Oběd se předplácí na každý stravovací den v následujícím měsíci.
Odhlásit oběd je možné na objednávkovém terminálu pouze s vaším čipem nebo telefonicky
na čísle 493 524 208 nebo 739 902 176

V době nemoci žáka mohou rodiče odnést první den nemoci oběd v jídlonosiči.
Pro další dny nemocnosti si dovolujeme upozornit na povinnost odhlásit stravování,
neboť dítě nepřítomné ve škole nemá nárok na dotovaný oběd.

Žáci vstupují do jídelny v přezůvkách na pokyn dozorujícího učitele. Svršky a školní aktovky odkládají v šatnách školy.

Ve školní jídelně byly stravenky nahrazeny čipem (cena čipu 121,-Kč).

Pro vaše přihlašovací údaje si můžete zajít do kanceláře školní jídelny.


Důležité dokumenty