Objednávka obědů

 

Vyzvednout si oběd, první den nemoci dítěte, je možné od 11:25 - 11:35.

Strávníci mají možnost oběd odhlásit do 12:30 předešlého dne nebo do 7:30 daného dne:

 

Portál:                 Strava.cz                  do 12:30 h             

Telefonicky:        493 524 208             od 6:00–14:00 h

SMS:                    739 902 176             24 h denně

Email:                   jidelna@3zs.jicin.cz      

        

Ceny stravného platné od 1. 2. 2023:

Strávníci   7 – 10 let                       33,- Kč                    nedotovaný oběd:  72,- Kč

Strávníci 11 – 14 let                       35,- Kč                    nedotovaný oběd:  74,- Kč

Strávníci 15 a více let                     37,- Kč                    nedotovaný oběd:  76,- Kč 

 

Do věkových kategorií jsou strávníci zařazeni na základě věku dosaženého v příslušném školním roce. 

Ve školní jídelně byly stravenky nahrazeny čipem. (cena čipu 121,-Kč)     

Pro vaše přihlašovací údaje si můžete zajít do kanceláře školní jídelny.

 

Platby

Inkaso se provádí do 15.dne v měsíci pro následný měsíc (např. pro září do 15.srpna). Přeplatky se vracejí na účty strávníků koncem školního roku.

Platba složenkou je také možná. Složenku je možné vyzvednout čtyři pracovní dny před začátkem měsíce, ve kterém bude stravování probíhat. Ústřižek zaplacené složenky je nutné předložit v okénku prodeje obědů před školní jídelnou nejpozději den před 1. dnem nového měsíce. Částka je vždy snížena o odhlášky z minulého měsíce.

Oběd se předplácí na každý stravovací den v následujícím měsíci.
V době nemoci žáka mohou rodiče odnést první den nemoci dítěte oběd v jídlonosiči.
Pro další dny nemocnosti si dovolujeme upozornit na povinnost odhlásit stravování, neboť dítě nepřítomné ve škole nemá nárok na  dotovaný oběd.

 

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny určený pro výdejny ostatních škol

Množství pokrmů na jednu porci dle věkové kategorie

Strategie odpovědného stravování