Zápis do školní družiny

Docházka žáka začíná až po odevzdání vyplněného zápisního lístku (obou částí), aktuálního školního roku, zákonným zástupcem. 

Zápisní lístek má dvě části:

  • 1. část (základní informace o žákovi) vyplní zákonný zástupce do 20.6. roku zápisu
  • 2. část Zápisního lístku (rozsah docházky a způsob odchodu) vyplní zákonný zástupce první den školního roku, nejpozději 1. den nástupu žáka do školní družiny

Zápisní lístek 1. část

Zápisní lístek 2. část