Prohlášení o přístupnosti

Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky 3zs.jicin.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se standardem WCAG 2.1 a zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:
Některé převzaté nebo naskenované dokumenty mohou být nepřístupné.
Některé fotografie ve fotogaleriích nemají alternativní textový popis.
Videa z akcí nejsou opatřena titulky.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace jsou dostupné v jiné než textové podobě a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Pro prohlížení těchto souborů lze použít programy, které je možné zdarma stáhnout z Internetu a nainstalovat do počítače.

Dokumenty se mohou vyskytovat v následujících formátech:

PDF - pro zobrazení těchto dokumentů je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně je lze zobrazit přímo v prohlížeči.
Ve formátech MS Office nebo jiných kancelářských aplikací - tyto soubory lze otevřít pomocí většiny běžně používaných kancelářských aplikací (MS Office, Open Office, Libre Office apod.).
ZIP - některé dokumenty mohou být komprimovány, tyto soubory je možné dekomprimovat přímo v OS.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 3. 8. 2020 dle metodického pokynu MVČR.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek a zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na adresu školy nebo správce stránek opicova@3zs.jicin.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz