Členové školské rady

Členové Školské rady Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 pro funkční období 9.11.2018 - 8.11.2021.

 

Členové za zákonné zástupce:


Mgr. Radek Valenta (předseda školské rady)

Martin Eliáš

Ivana Jirásková 


Členové za pedagogické pracovníky:

Mgr. Eva Dlouhá

Mgr. Lucie Jurycová

Mgr. Lada  Smolíková


Členové za zřizovatele město Jičín:

Ing. Jan Jiřička

Ing. Miroslav Kazda

Jitka Mádlová