Adaptační kurz 6. tříd 2023

19.09.2023

Přišlo září a naši šesťáci opět vyrazili na adaptační kurz. I letos vedly jejich společné pěší kroky
do Jinolic. Cesta nebyla náročná a celkem veselá. Po příchodu do Jinolic následovalo rychlé ubytování a bližší seznámení s lektory K-klubu, kteří pro děti připravili dva dny naplněné aktivitami. Cílem kurzu je vždy posílení vztahů ve třídě, hledání cesty ke spolupráci.

Letošní počasí nám neuvěřitelně přálo, venku jsme trávili celé dny. Během dne děti vyzkoušely zejména různé formy spolupráce. První večer patřil aktivitám, které posilovaly důvěru v druhé, druhý večer byl odlehčený s chutí čokolády a heslem "člověče, nezlob se". V pátek došlo k shrnutí a zhodnocení kurzu.

Kurz, na který jsme získali grant Královehradeckého kraje z oblasti prevence sociálně patologických jevů, se opravdu povedl. Děti byly úžasné, třídní učitelky i metodička prevence velmi spokojeny. Velké poděkování patří lektorům "Káčka". Jejich práce je každým rokem profesionálnější, jsou pro děti, i pro nás, vyučující, velmi inspirativní. Žádná aktivita není nahodilá, vše na sebe navazuje, pokud je potřeba se u něčeho zastavit, není to problém. Po skončení kurzu dostaly třídní učitelky
i metodička prevence okamžitou zpětnou vazbu.

Věříme, že pozitivně nastavené vztahy z kurzu budou pokračovat i nadále. Do konce roku půjdeme lektory do K-klubu ještě navštívit a zavzpomínat na mile prožité dva dny.

                                                                                          G. Paulusová, L.Smolíková, J. Hlawatschke