Biograf Český ráj oslavil své 100. narozeniny

04.02.2024

Žáci 7. – 9. tříd navštívili Regionální muzeum a galerii, kde zhlédli výstavu, která mapovala vznik a fungování jičínského kina po celou dobu jeho stoleté historie. Komentovanou prohlídkou je zasvěceně provázely historičky Mgr. Hana Fajstauerová a Jana Kořínková. Největší pozornost si však získal současný kinárník Michal Miškovský svým poutavým výkladem o dřívější a soudobé promítací technice. Ukázal také žákům kinematografický filmový pás a starý promítací přístroj. Závěrečná otázka prověřila znalosti dětí, a "volňásek" do kina byl tak odměnou pro nejlepší