Čarodějnické učení 1.-4.ročník

01.05.2023

Ve středu 26.dubna u nás ve třídách proběhla čarodějná výuka. Děti mohly tento den přijít v kostýmech a zažily si netradiční vyučování. Jedním z prvních úkolů, které je čekaly, byla běhací hra na hřišti školy. Zde musely děti ve dvojicích nejprve pomocí indicií zjistit informace k jednotlivým čarodějnicím (jaké má koště, zda má kočku nebo netopýra, kde bydlí, …) a následně podle získaných informací určit, který obrázek k ní patří. Zbytek dne strávili žáci ve vytvořených skupinkách, ve kterých plnili kouzelné úkoly. Tyto úkoly prověřily jejich znalosti v oblasti českého jazyka a matematiky. Celý den měl příjemnou atmosféru, kterou jsme si všichni užili.