Projektový den: Cesta knihy

15.03.2024

Když se podíváme na knihu na naší polici, snadno zapomeneme na to, jak dlouhá a složitá cesta ji vedla od myšlenky v mysli autora až k tomu, aby se stala součástí našeho každodenního života. Cesta knihy je fascinující proces plný práce, odhodlání a spolupráce mnoha lidí s různými schopnostmi a povoláními.

Tímto tématem se v pátek 15.března zabývali naši třeťáci a čtvrťáci. Děti si prohlédly motivační video dvou mladých studentů, kteří je názornou cestou seznámili s různými profesemi, které se výroby nové knihy zúčastní. Také jsme ve videu mohli nahlédnout do samotné tiskárny a viděli jsme proces výroby a tisku.

Třeťáci si poté ve své oblíbené knize vyhledávali informace o nakladatelství, ilustrátorech, autorech, roku vydání apod. Dále kreslili desky své oblíbené knihy, které jsme vystavily na nástěnce na chodbě. Čtvrťáci vytvářeli postavy jednotlivých aktérů, kteří se podílejí na tvorbě knihy. Díky této společné práci nám vznikla na nástěnce názorná cesta knihy.

Věříme, že i ostatním dětem u nás ve škole přiblížíme dlouhou cestu vzniku nové knihy, když je právě měsíc březen, který bývá pojmenován měsícem knihy.

Vinklerová, Nazirovová