Den vody v 3. A

25.03.2024

Den vody 22. 3. žáci 3. A oslavili projektem a prací v centrech aktivit. Postupně se vystřídali v centru prvouky, čtenářství, šifry, slovních úloh a běhacího diktátu. Společně se podívali na pokusy s vodou. Všechna centra byla zaměřena na téma voda. Žáci při práci využili tablety a QR kód. Poslední hodinu shlédli pohádku o Léčivé vodě. Celý projektový den žáci vyhodnotili jako zdařilý.