Společně oslavujeme Den Země

23.04.2024


Dnešní generace dětí má možnost být svědky, ale také účastníky v ochraně naší planety. A jak lépe to ukázat než prostřednictvím oslav Dne Země na 1. stupni základní školy? 

Žáci se zapojili do široké škály aktivit zaměřených na ekologii a pochopení důležitosti péče o životní prostředí. Jednou z aktivit bylo vyplňování pracovních listů, kde si děti měly možnost procvičit své znalosti o třídění odpadu a ochraně přírody. Procházka kolem řeky Cidliny přinesla možnost pozorovat rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí a lépe pochopit ekosystém, který je obklopuje. Jednou z mnoha činností byla tvorba kooperativního obrazu, který symbolizoval spolupráci a sdílenou odpovědnost v ochraně přírody. Stezka s úkoly byla dalším zajímavým prvkem oslavy. Po jejím splnění pak děti obdržely medaili "Ochránce planety", která symbolizovala jejich angažovanost a snahu o lepší budoucnost naší Země.

Oslava Dne Země byla nejenom zábavná, ale také inspirativní a vzdělávací. Žáci se dobře bavili a získali motivaci k aktivnímu zapojení do ochrany životního prostředí i v budoucnosti.