Doučování žáků

26.10.2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo
"Národní program doučování".
Jedná se o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit zejména dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie
COVID-19.

Naše škola nabízí žákům pomoc formou doučování z jednotlivých předmětů. Zaměřujeme se také na pohybové aktivity a podporu žáků se začleněním do kolektivu třídy.

Primárně oslovují některé žáky a jejich zákonné zástupce vyučující. V případě zájmu se mohou také sami rodiče obrátit na pedagogy.

S pozdravem Michaela Štálová