Historická exkurze do synagogy

12.10.2021

První říjnový čtvrtek se žáci 7. třídy vypravili do synagogy v Jičíně. Tato stavba patří mezi jednu z nejlépe zachovaných židovských památek v oblasti Českého ráje a byla duchovním středem místní židovské obce. Žáci se seznámili s historií a funkcí synagogy a prohlédli si její vnitřní prostory. Dozvěděli se rovněž mnoho zajímavých informací o pronásledovaném národě Židů a o jejich náboženství.

Exkurze rozšířila a zpestřila výuku dějepisu, ale hlavně přispěla k hlubšímu poznávání regionálních dějin.

Fotky