Informace k provozu školy

05.11.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

v provozu školy se pro žáky od 1. 11. 2021 nic nemění, nadále platí, žáci při vzdělávání,
kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech platí povinnost ochranný prostředek (rouška, respirátor) nosit.
Nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek pro neočkované pedagogické pracovníky při poskytování vzdělávání
(výjimka hudební výchova a tělesná výchova).


Školní jídelna bude vzhledem k opatřením od 1. 11. 2021 vydávat obědy rodičům a zákonným zástupcům (1. den nemoci dítěte)
od 13,30 h do 13,45 h.
Rodiče odevzdají v této stanovené době jídlonosič kuchařce ve vestibulu školní jídelny (nemohou vstupovat do jídelny) a zde jim také bude jídlonosič s obědem vrácen.

Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021.
Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.


Screeningové testování 1. 11. a 8. 11. se na naší škole konat nebude.


S pozdravem Mgr. Michaela Štálová