Jak jsme dopadli na sportovních akcí škol?

17.06.2024

Měsíce květen a červen jsou vždy náročné a pestré z pohledu účasti na sportovních soutěžích mezi školami. Doménou tohoto období je zejména atletika. Na atletické disciplíny se snažíme připravovat na podzim, ale hlavní prim je pak jarní příprava, která obnáší individuální přístup k žákům, hledání talentů a přípravu na soutěže. 

V letošním roce jsme největšího úspěch dosáhli na Atletickém čtyřboji, kde naše děvčata převážně ze sedmé třídy obsadila úžasné 3. místo na krajském kole v Klášterci nad Orlicí. Skvělé výkony předvedla Nikola Jenčková, Adéla Pokorná, Kateřina Varšányi, Adéla Šolcová a Anežka Cyrany.
Za skvělou reprezentaci školy jim děkujeme.

Další vybojovanou účastí do krajského kola byl Štafetový pohár škol v Dobrušce, který se konal 10. 5. 2024. Výběr žáků 3. a 5. tříd si vyběhl 10. místo. Přínosný se pro náš tým  stalo osobní časové zlepšení týmu o 14 vteřin v porovnáním s výsledkem z okresního kola. Nepříjemností však byl dramatický pád Sofinky, který nakonec dopadl pouze odřeninami a jsme rádi, že Sofča už zas běhá jako ďas :).

Doménou období je Atletický pohár rozhlasu, který se pyšní stále hojnou účastí škol z celého okresu.
V kategorii mladšího žactva (6. a 7. třídy) se děvčata umístila na super druhém místě, chlapci byli pátí. Za největší bodový zisk pro tým si zaslouží pochvalu Nikča Jenčková a Tobík Matouš.
Ve starší kategorii (8. a 9. třídy) děvčata smolně vybojovala 4. místo a chlapci nechali pot na 5. pozici. Nejlépe bodujícími atlety našich týmů byla Anetka Valentová a Matěj Zadražil.

Atletické disciplíny jsem si nechali změřit i na Krajském kole Odznaku všestrannosti, kde nejlepšího výsledku dosáhla Nikča Jenčková, která obsadila 2. místo ve své kategorii.

Děkujeme všem žákům, kteří hájí barvy Trojky.

                                                                                                                                         ZOo