Kariérové poradenství na naší škole

28.11.2023

Naše škola byla v uplynulých 2 letech zapojena do druhé etapy Implementačního krajského akčního plánování se zaměřením na rozvoj kariérového poradenství. A byli jsme velmi úspěšní.

Za tuto dobu se podařilo zmapovat a utřídit aktivity, které spadají do oblasti kariérového poradenství a kterými naši žáci při učení se procházejí. Sestavit plán pro zkvalitnění procesu vzdělávání žáků na 2. stupni v hodinách pracovních činností. A zároveň začít tento plán aplikovat tak, aby všechny děti získaly co nejširší povědomí o pracovních možnostech, které dnešní a budoucí trh práce může poskytnout. Sjednotili jsme a nastavili náplň jednotlivých ročníků v hodinách, exkurzích, besedách a projektech tak, aby si žáci co nejvíce sami vyzkoušeli.

V osmých třídách jsme začali projektem Profese naživo, ve kterém bychom rádi pokračovali dál. Jedná se o jednodenní akci, při níž se osmáci seznamují s různými profesemi, jenž jim přijdou představit samotní pracovníci. Snažíme se oslovit rodiče našich žáků. Takže pokud máte chuť, velmi Vaši pomoc přivítáme.

V pátém ročníku nakročí žáci do oblasti kariérového vzdělávání druhostupňáků projektem Týden talentů. Pomyslně tak uzavřou své nabyté znalosti a dovednosti prvního stupně ukázkou svého umu, dovednosti, znalosti či schopnosti. Páťáci si připraví krátké seznámení se svoji aktivitou, ukázku pomůcek, výtvorů, ale i ochutnávkou – dle možností a chuti každého. Každý tak vynikne svým talentem a může zažít ocenění a úspěch.

Aby mohli naši žáci postupně získávat a dlouhodobě zaznamenávat důkazy svého učení, vznikl Soubor pracovních listů pro žáky 6. ročníku. Jedná se o sešit "ušitý na míru" našemu školnímu vzdělávacímu programu. Je cílem, aby takové důkazy mohli registrovat i ve vyšších ročnících, takže věříme, že časem vzniknou takové soubory i pro další ročníky druhého stupně. Až se budou rozhodovat, kterým směrem povede jejich další cesta, budou mít spousty podkladů k utříbení si svých informací.

Těšíme se, že žáci, kteří opouští naši školu, jsou si dostatečně jistí ve svých kramflecích výběrem své budoucí kariéry. 

                                                                                         Jitka Hlawatschke