Malí experimentátoři na Trojce

11.10.2023

Celý říjen se ve 3. B věnujeme tématu vědecký jarmark, ke kterému nás inspirovala společná četba, kterou jsme během září ve škole přečetli.

Děti se s chutí pustily do zkoušení vlastních jednoduchých experimentů. Zajímaly je různá témata. Například hustota kapalin, magnetismus, akustika a chemické reakce některých látek a mnoho dalších. K hustotě kapalin některé děti zkoušely vytvořit lávovou lampu z oleje, vody s barvivem
a šumáku. Při zkoumání magnetismu dokazoval Dominik přenos magnetizace z magnetu na kovové předměty. U pokusu s akustikou nás Vojta názorně přesvědčil, že zvuk je druhem vibrace. K pokusu využil skleničky s vodou, na které pak krásně zahrál.

Děti posílaly fotografie a videa svých vlastních pokusů. Někteří je dokonce předvedli přímo
ve třídě. Veškeré pokusy se nám kupí v galerii naší třídy na stránkách školy.

Jsem na děti moc pyšná, jak se k tomuto tématu postavily. Hlavně velké poděkování patří rodičům…bez vás by to nešlo!

                                                                                                                                      Lucie Nazirovová