Mladý jičínský přírodovědec

10.04.2023

Dvě hlídky z 5. B se zúčastnily přírodovědné soutěže na Prachově. Žáci obsadili 9. a 12. místo
ve své kategorii. 

Patří jim velká pochvala za reprezentaci naší školy.

Fotky