Navštívila nás mateřská školka

12.04.2024

Předškoláci z MŠ nás navštívili v první třídě. Spolupráce mezi MŠ a první třídou může být velmi důležitá pro hladký přechod dětí do školního prostředí. Sdílení osvojených dovedností je také velmi důležité. Prvňáčci předvedli, co vše se stihli naučit za 7 měsíců a předškoláci si zkusili být chvíli již ve škole. Naši prvňáci se ujali dětí z MŠ individuálně a zahráli si na zkušené. Radili jim, jak pracovat s pracovním listem, který jsme jim připravili. Společně jsme si zazpívali a zkusili školní aktivity.

Je to skvělý způsob, jak podpořit děti v přechodu z mateřské školy do základní školy.

                                                                                                                                                      Dlouhá