Náhradní stravování pro žáky

25.03.2023

Vážení rodiče,

v období od 5. 9. 2023 bude i nadále probíhat celková rekonstrukce školní jídelny na ZŠ Poděbradova. Pro žáky školy budeme zajišťovat náhradní stravování.

Žáci 1. stupně se budou stravovat v budově Sociálních služeb města Jičína na Novém Městě v Jičíně, ul. Hofmanova č. 574, kam budou docházet v doprovodu pedagogického pracovníka. Po obědě se budou žáci vracet zpět do školy.

Žáci 2. stupně, kteří se budou stravovat v režimu školního stravování, budou po skončení dopolední výuky docházet též v doprovodu pedagogů do jídelny Základní školy, 17. listopadu a zpět do školy. Žáci, kteří se nebudou stravovat v režimu školního stravování, mohou trávit polední přestávku jako v období před rekonstrukcí jídelny (mimo školu, pod dozorem pedagogů ve škole – "hlídání").

Odpolední výuka bude začínat podle rozvrhu.

Objednávku stravy pro Vaše dítě provádějte prostřednictvím webu www.strava.cz nebo SMS zprávy na tel.: 739902176

Objednávky obědů na následující stravný den jsou ukončeny ve 12:30 předešlého dne (např. oběd na úterý lze změnit nejpozději v pondělí do 12:30), v případě víkendu lze oběd na pondělí změnit nejpozději v pátek do 12:30, v ostatních dnech (např. prázdniny, ředitelské volno, svátky) lze oběd změnit nejpozději do 12:30 poslední stravný den,
který předchází tomuto volnu. 

Vzhledem ke složitějším podmínkám nebudou možné ranní odhlášky obědů. Oběd si však budete moci v 1. den nemoci dítěte vyzvednout v budově Sociálních služeb města Jičína na Novém Městě v Jičíně, ul. Hofmanova č. 574 (pro 1. stupeň) nebo ve školní jídelně Základní školy, 17. listopadu (pro 2. stupeň). Na další dny nemoci je nutné oběd odhlásit.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obracet na vedení školy nebo na vedoucí školní jídelny, paní Evu Maškovou – tel.: 739902176.

Děkujeme Vám za vstřícnost, pochopení a spolupráci.

Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy