Pasování na čtenáře 2024

04.06.2024

    Pasování na čtenáře prvňáčků má již dlouhou tradici. Cílem je přivést děti k četbě a rozšiřovat dovednosti v získávání informací. Proto je pasování propojeno s knihovnou. Letos byl přítomen pan starosta Malý, vedení knihovny s "naší knihovnicí" p. Kučerovou, vedení naší školy a přítomna byla i Manka. Pasování začalo představením prvňáčků s nacvičeným vystoupením a poté nastalo samotné pasování. P. ředitelka Štálová mečem každého pasovala na čtenáře. Děti dostaly knížku, průkazku do knihovny a čtenářské vysvědčení. Zhodnocení necháme na přítomných rodičích i samotných dětech. Ale já myslím, že se jim to moc povedlo. Podívejte se na fotky i videa do alb tříd.

                                                                                         Dlouhá