Projekt "Po stopách osmého trpaslíka"

19.06.2024

Středa 19. 6. 2024 se nesla v duchu  projektového učení s názvem "Po stopách osmého trpaslíka". Tento projekt byl pro žáky na 2. stupni a zaměřil se na rozvoj logického myšlení, týmové spolupráce mezi žáky ve třídě a aktivního zapojení třídních učitelů. Účastníci měli za úkol luštit různé šifry a plnit úkoly, které je postupně vedly k odhalení tajemství osmého trpaslíka. Týmy se snažily, aby získaly co nejvíce klíčů. Každý klíč je přiblížil k hlavnímu pokladu, který byl ukryt na konci putování. 

K pokladu nejrychleji v plném složení nakonec doběhla 7. třída, která si za své úsilí odnesla od Sněhurky zlatou cihlu s pokladem, trofej trpaslice Osmíny a ta se stala symbolem jejich vítězství. Všechny ostatní třídy byly odměněny certifikáty různého školního zvýhodnění pro příští školní rok.

Tento projekt ukázal, že učení může být zábavné a že týmová spolupráce je jediným správným klíčem k úspěchu. 

Projektový den směřoval k oslavám Slunovratu a Mezinárodního dne trpaslíků.

                                                                                                                                          ZOo