Školní kolo recitační soutěže

23.02.2024

Tato událost, která se již stala tradiční součástí školního roku, přinesla do školního prostředí radost, soutěživost a umělecký rozměr. Žáci se na tuto událost připravovali týdny, pečlivě vybírali
a trénovali své básně nebo literární úryvky. Každý z nich chtěl předvést to nejlepší, co umí, a zároveň reprezentovat svou třídu v soutěži.

Pro některé žáky to byla první zkušenost s veřejným vystoupením, a proto bylo cenné sledovat jejich postupný růst od první nervozity k sebejistému vystoupení před publikem. Během samotného klání se vystřídala celá škála emocí – od napětí a nervozity po radost a nadšení
z úspěchu.

Každý recitátor se snažil přenést posluchače do světa svého vybraného textu prostřednictvím správného tempa, intonace a výrazu. Bylo patrné, jak se žáci snažili vyjádřit hlubší významy
a emoce obsažené v textech, což ukazuje na jejich porozumění a interpretaci literárního díla.

Soutěž byla nejen o individuálním úspěchu, ale také o kolektivním duchu a podpoře mezi žáky.
Ti, kteří vystupovali, dostávali obrovskou dávku povzbuzení od svých spolužáků, kteří je podporovali a tleskali jim. Tato atmosféra přispěla k tomu, že se recitátoři cítili uvolněněji a dokázali lépe vstřebat energii publika.

Na závěr každého vystoupení obdrželi soutěžící uznání od poroty, která hodnotila jejich výkony. Nicméně každý účastník si odnesl z této události něco cenného – nové zkušenosti, sebevědomí
a lásku k literatuře.

Z každé kategorie postupují vždy dva nejlepší do okresního kola, které se uskuteční 19. března
v K- klubu.