Sportovní dny pro naše žáky

03.07.2023

Sportovní den pro 1. stupeň

Předposlední školní den jsme všichni z prvního stupně strávili na hřišti naší školy. Naštěstí nám počasí velmi přálo. Zahájili jsme sportovní den taneční rozcvičkou a následně byl celý den ve znamení miniturnajů mezi jednotlivými třídami. Chlapci soutěžili ve fotbale a florbale, mladší děvčata ve vybíjené, přehazované a straší dívky v brenballu a přehazované.

Mezi jednotlivými zápasy plnily děti různé sportovní úkoly, které pro ně připravili žáci 8. ročníku. Všem se nám tento den velmi líbil a již se moc těšíme na prázdniny.

FOTO

Sportovní den pro 2. stupeň

Ve středu 28. 6. se tradičně konal sportovní den pro naše starší žáky. Jednotlivé třídy vyplnily soupisky ve třech oblíbených sportech, které v závěru školního roku nejvíce trénujeme. Turnaje ve fotbale, přehazované na pískovém kurtu a pálkovací hře brenballu, všichni zvládli výborně. Aktivní účast byla spojena nejen se samotnou hrou, ale i rozhodováním zápasů. 

Kromě vyhlášení vítězů v jednotlivých sportech, byl vyhlášen i absolutní vítěz ze všech sportů. Shodným výsledkem se na prvním místě umístily obě 9. třídy, které měly velkou radost a završily tak snažení ve sportovních hrách na naší škole. Vyhlášením však den ještě nebyl u konce, nedílnou součástí tohoto dne je již legendární tradiční sranda štafeta pedagogického sboru proti žákům z 9. tříd, kterou pro letošní rok vyhráli žáci. Nicméně běh na krásu se jako vždy učitelskému sboru nedá vytknout :).