Vánoční šifrovačka v informatice

20.12.2023

   V čase předvánočním spojili pedagogové informatiky síly a vytvořili si pro žáky do hodin Vánoční šifrovačku. Úkoly se zakládaly na spolupráci dvojic, které musely rozluštěné informace přenášet,
a tak se povedlo i zdůraznit význam pohybu při kombinaci s prací u počítače. Jednotlivé hádanky byly zaměřené na luštění v binární soustavě, hledáním v mapách, rozpoznávání klávesových zkratek, práce se souřadnicemi, Morseovou abecedou a další. Společně si pak všichni připomněli zajímavosti kolem příchodu zimy, zejména pak zimního slunovratu a tradic během vánočního období.

                                                                                                                                                  ZOo