Projektový den – DEN STROMŮ

24.10.2023

V pátek 20.10. jsme si ve 3.B a 4.třídě užili Den stromů. Celý náš projektový den jsme zahájili společnou poznávačkou, která byla připravená na školním hřišti. Za úkol měly děti poznat 8 známých stromů, pro příklad smrk, dub, lípa, borovice, jedle, buk atd…

Poté se děti ve dvojicích snažily vyluštit tajenku za pomocí informací k památnými stromům. Ve dvojicích musely seřadit stromy podle velikosti obvodu kmene a další informace vyhledávaly v přiložené mapě.

Následně si každá dvojice vybrala jeden ze 13 památných stromů. Jeden z dvojice připravil na základě obdržených informací vlastní plakát vybraného stromu, který obsahoval jméno, věk, výšku, kraj a obec, kde se strom nachází. Nesměl chybět i vlastní obrázek stromu dle přiložené fotografie. Takto svůj vytvořený plakát památného stromu prezentoval svým spolužákům. Druhý z dvojice ten samý strom kreslil na zmenšený formát, který jsme poté společně nalepili na naši vytvořenou mapu.

Plakáty našich stromů jsme si vyvěsili ve třídě a mapu se zmenšeninami stromů jsme pověsili na chodbu, abychom se mohli pochlubit i ostatním žákům naší školy.

Na závěr našeho dne jsme si zazpívali písničku Stromy od Svěráka a Uhlíře. Celý den nás provázela příjemná nálada a velmi jsme si jej užili.

                                                                                                 Nazirovová, Vinklerová