Volby do školské rady

06.11.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
oznamuji Vám výsledky voleb do Školské rady
Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:

1. Mgr. Radek Valenta
2. Pavlína Bohuňovská
3. Mgr. Lea Petrgálová

Zvoleným zástupcům blahopřeji a těším se na další vzájemnou spolupráci.
Ostatním upřímně děkuji.
Současně děkuji všem, kteří se voleb zúčastnili.

S pozdravem Mgr. Michaela Štálová