Rizika energetických nápojů spojená s hodinou vrstevnického učení

19.12.2023

Ani nám neuteklo, jak moc je téma energetických nápojů ve společnosti aktuální, a tak jsem jsme se rozhodli, že je potřeba podívat se na rizika konzumace daných nápojů detailněji. Ale tentokrát jsme se pokusili trochu jinak. S danými riziky mladší žáky seznámili nejstarší ročníky Trojky. Žáci deváté třídy a osmých tříd se rozdělili do skupin, každá skupina dostala na starost svoji třídu a pro ni si připravila prezentaci. A všichni se k tomu postavili velmi odhodlaně a poctivě. Nejmladší děti viděly scénky nebo si vyzkoušely zajímavý elektronický kvíz, starší děti pak prezentace, názorné pomůcky a všichni byli zataženi do tematické diskuse.

V následné chvilce s třídními se téma ještě více rozebíralo. Děti měly možnost sdílet své zkušenosti a společně se třídními došli k poznání, že kupovat si něco takto zdraví škodlivého a pro peněženku náročného, je zcela zbytečné.

Moc děkujeme osmákům i deváťákům a věříme, že tento typ tzv. vrstevnického učení mělo ten nejlepší dopad a brzy si ho opět zopakujeme.