Zápis do 1. ročník 2024-2025

18.04.2024

Vážení rodiče,

informuji Vás o výsledcích zápisu do první třídy, který proběhl na naší škole ve dnech 18. a 19. 4. 2024.
K zápisu se přihlásilo více dětí, než je možné na naši školu přijmout.
Jak jste byli informováni před zápisem, tuto situaci jsme nuceni řešit losováním.

Zveme Vás k účasti na losování, které proběhne ve čtvrtek 2. 5. 2024 v 15:00 hodin ve studovně školy.

Jedná o losování z 2. kritéria:
Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v Jičíně ve školském obvodu Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.

Pro úplnost uvádím, že se bude losovat ze všech dětí, které splňují dané kritérium. Losování proběhne veřejně za přítomnosti zákonného zástupce, člena školské rady, ředitelky školy, zástupce zřizovatele školy a zástupce Odboru školství, mládeže a tělovýchovy města Jičína. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápise.
Výsledky losování (registrační čísla vylosovaných žáků) budou vyvěšeny na úřední desce před školou
a současně na webových stránkách školy.

Děkujeme za pochopení této složité situace.

V případě dotazů se obraťte na ředitelku školy.
Kontakt: +420 739 593 180; stalova@3zs.jicin.cz

Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy
Vážení a milí rodiče budoucích prvňáčků,
dovoluji si Vám sdělit následující informace.

Stanovená kapacita první třídy pro školní rok 2024–2025 je 28 dětí. Avšak již v tuto chvíli jenom ze spádové oblasti školy evidujeme více než dvojnásobek žádostí o přijetí.

Vzniklou situaci řešíme v součinnosti se zřizovatelem školy a s řediteli ostatních jičínských základních škol. Bohužel Vám musím sdělit, že za současné situace nebudeme moci přijmout nespádové děti a nebudeme moci přijmout ani všechny přihlášené spádové děti.

Situaci jsme nuceni řešit úpravou podmínek, podle kterých budeme postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2024 – 2025.

· Do ZŠ Poděbradova se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v Jičíně ve školském obvodu Základní školy, Jičín, Poděbradova 18, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.

· Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v Jičíně ve školském obvodu Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.

  • Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v Jičíně z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.
  • Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v Jičíně z jiného školského obvodu.
  • Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín (v případě cizinců s místem pobytu mimo Jičín), jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.
  • Do ZŠ Poděbradova se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín (v případě cizinců s místem pobytu mimo Jičín).

Z celkového počtu přihlášených spádových dětí jich bude vylosováno 28, které do naší školy přijmeme.

Přesto se nemusíte obávat, že by Vaše dítě, které nebude vylosováno, nemělo možnost přijetí do jičínské základní školy. Přijmout Vaše dítě jsou připraveny dvě základní školy v Jičíně, a to Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109 a Základní škola, Jičín, Husova 170.

Doporučujeme proto Vám všem, abyste se zároveň přihlásili k zápisu do jedné z těchto škol, aby na ni mohlo být Vaše dítě případně přijato.

Pro úplnost uvádím, že losováno bude ze všech dětí, které splňují dané kritérium pro přijetí na naši školu. Losování proběhne veřejně za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, člena školské rady, ředitelky školy, zástupce zřizovatele školy a zástupce Odboru školství, mládeže a tělovýchovy města Jičína.

Děkujeme za pochopení této složité situace.

V případě dotazů se prosím obraťte na ředitelku školy.
Kontakt: +420 739 593 180, stalova@3zs.jicin.cz
Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy